Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,362.33 18,102.09
CHF 24,929.00 25,991.15
EUR 24,574.89 25,950.11
GBP 28,594.54 29,812.86
JPY 172.03 182.11
THB 608.65 702.25
USD 23,760.00 24,070.00