Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,751.71 17,473.30
CHF 24,918.58 25,991.96
EUR 24,728.48 26,124.03
GBP 28,069.85 29,278.97
JPY 172.96 183.19
THB 603.66 696.80
USD 23,370.00 23,740.00